Andrzej Machnik

Kardiolog

dr n. med. Andrzej Machnik

Doświadczenie zawodowe: Tytuł lekarza medycyny (2003) uzyskany na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizacja w dziedzinie kardiologii (2014). Stopień
naukowy doktora nauk medycznych (CM UJ 2014). Staże szkoleniowe z zakresu kardiologii
interwencyjnej i intensywnej terapii kardiologicznej w Instytucie Kardiologii w Aninie oraz
Oddziale Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Ljubljanie. Ponad 2000 zabiegów w
zakresie kardiologii interwencyjnej. Certyfikat samodzielnego operatora kardiologii
interwencyjnej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.

Zainteresowania zawodowe: kardiologia interwencyjna – szczególnie leczenie ostrych zespołów
wieńcowych, intensywna terapia kardiologiczna, zaburzenia lipidowe.

Członkostwo: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych,
Asocjacja Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Europejska Asocjacja Przezskórnych Interwencji
Sercowo-Naczyniowych (EAPCI), Europejska Asocjacja Intensywnej Terapii Kardiologicznej
(ACVC).

Miejsce innego zatrudnienia: Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej w Krakowskim Szpitalu
Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Wizyta w gabinecie Formularz kontaktowy

Dyplomy, certyfikaty, szkolenia i konferencje

Poniżej znajdą Państwo pliki potwierdzające moje wykształcenie, umiejętności oraz doświadczenie.
Certyfikat członkowski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Specjaliści troszczacy się o Twoje zdrowie

Poznajmy się

Jesteśmy zespołem składającym się z doświadczonych, wzajemnie uzupełniających się specjalistów. W naszym zespole mamy bardzo dobre relacje, co ułatwia nam szybką komunikację, w celu omówienia nietypowych dolegliwości naszych Pacjentów. Każdy z nas wnosi do zespołu coś innego, co wpływa ostatecznie na wynik, jakim jest pełna satysfakcja Pacjentów wynikająca, z właściwej diagnozy i wdrożenia skutecznego leczenia. Wiemy, że zgrany, efektywny zespół może osiągnąć znacznie więcej niż jednostka.

[ESC] lub