Oferta Optima Medical Group

Konsultacja optometryczna

Optometrysta to specjalista ochrony wzroku, zajmujący się doborem korekcji, zarówno okularowej jak i soczewkami kontaktowymi.

Terapia widzenia

Optometrysta to specjalista ochrony wzroku, zajmujący się doborem korekcji, zarówno okularowej jak i soczewkami kontaktowymi.

[ESC] lub