Oferta Optima Medical Group

Medycyna

Świadczymy usługi głównie z zakresu okulistyki, a także dermatologii, neurologii, diabetologii, endokrynologii, kardiologii oraz dietetyki.

Jeśli chcesz możesz doprecyzować kategorię

Okulistyka

Dermatologia

Neurologia

Diabetologia

Endokrynologia

Kardiologia

Dietetyka

Konsultacja okulistyczna

Konsultacja okulistyczna to pierwszy etap w procesie diagnozowania i leczenia chorób oczu.

Konsultacja okulistyczna + badanie dna oka

Konsultacja okulistyczna to pierwszy etap w procesie diagnozowania i leczenia chorób oczu.

Konsultacja okulistyczna + badanie dna oka + dobór okularów

Konsultacja okulistyczna to pierwszy etap w procesie diagnozowania i leczenia chorób oczu.

Konsultacja okulistyczna dzieci powyżej 6 roku życia

Konsultacja okulistyczna to pierwszy etap w procesie diagnozowania i leczenia chorób oczu u dzieci.

Konsultacja okulistyczna dzieci powyżej 5 roku życia + badanie dna oka

Konsultacja okulistyczna to pierwszy etap w procesie diagnozowania i leczenia chorób oczu u dzieci.

Konsultacja okulistyczna dzieci powyżej 5 roku życia + badanie dna oka + dobór okularów

Konsultacja okulistyczna to pierwszy etap w procesie diagnozowania i leczenia chorób oczu u dzieci.

OCT plamki

Badanie OCT to metoda badania polegająca na obrazowaniu przekrojów tkanek oka.

Angio-OCT plamki

Angio OCT, pozwala ocenić naczynia i mikrokrążenie w siatkówce oka.

Pachymetria

Metoda diagnostyczna służąca do pomiaru grubości rogówki.

OCT tarczy nerwu wzrokowego

Pozwala na obrazowanie tarczy nerwu wzrokowego.

Cross- linking CFX Megaride

Usunięcie gradówki

Sondowanie dróg łzowych

Sondowanie dróg łzowych wykonuje się w celu leczenia niedrożności dróg łzowych u dorosłych.

Zatyczki punktów łzowych

stosuje się w przypadku zespołu suchego oka.

Dobór soczewek okularowych MiYOSMART

Dobór soczewek okularowych MiYOSMART hamujących postęp krótkowzrlczności

Konsultacja dermatologiczna

Dermatolog, to lekarz zajmujący się zaburzeniami budowy i funkcji skóry.

Konsultacja neurologiczna

Neurolog, to lekarz zajmujący się zaburzeniami budowy i funkcji układu nerwowego.

Konsultacja kardiologiczna

Kardiolog to lekarz zajmujący się zaburzeniami budowy i funkcji układu krążenia.

Konsultacja diabetologiczna

Diabetolog to lekarz specjalista zajmujący się diagnozowaniem oraz leczeniem cukrzycy oraz schorzeń metabolicznych związanych z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej jak np. insulnoopornść, hiperinsulinemia czy hipoglikemia reaktywna.

Konsultacja endokrynologiczna

Endokrynolog to lekarz zajmujący się zaburzeniami budowy i funkcji gruczołów dokrewnych wydzielających hormony.

Konsultacja dietetyczna

Dietetyk to specjalista zajmujący się wpływem żywności i żywienia na zdrowie człowieka.

Fibryna bogatopłytkowa

To autologiczny materiał pozyskiwany z krwi własnej pacjenta, dzięki zastosowaniu metody jej separacji w procesie wirowania.

Plasma Complex

Plasma Complex to autologiczny zabieg, w którym wykorzystywana jest synergia działania własnych komórek macierzystych oraz fibryny strukturalnej.

[ESC] lub