Konsultacja kardiologiczna  to pierwszy etap w procesie diagnozowania i leczenia chorób serca i naczyń.

W trakcie wizyty przeprowadzany jest szczegółowy wywiad nakierowany na niepokojące chorego objawy. Lekarz analizuje dokumentację medyczną oraz wyniki wykonanych dotychczas badań. Następnie lekarz przeprowadza badania mające na celu ocenę układu krążenia.

Uzupełnieniem diagnostyki jest skierowanie na wykonanie, w uzasadnionych przypadkach badań dodatkowych – takich jak EKG, Holter, Echo serca.  Po przeprowadzonych badaniach lekarz stawia najbardziej prawdopodobne rozpoznanie i zaleca leczenie, lub wyklucza schorzenia kardiologiczne. 

Ze względu na częste współwystępowanie objawów kardiologicznych będących wynikiem powikłań innych chorób często lekarz kardiolog zaleca odbycie dodatkowych konsultacji specjalistycznych w celu diagnostyki i leczenia innych chorób ogólnych.

 • problemy zaburzeniami rytmu
 • omdlenia
 • pchnięcie nóg
 • bóle w klatce piersiowej
 • kontrola stanu serca i naczyń w przypadku rozpoznanych wcześniej chorób kardiologicznych (np. choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu)
 • badania zalecone przez lekarzy innych specjalność wynikające z współistniejących chorób ogólnych (na zalecenie diabetologa, endokrynologa, okulisty, neurologa)
 • okresowe kontrole na zalecenie lekarz medycyny pracy

Zaleca się zabrać ze sobą:

 • wcześniejsze badania obrazowe (np. badania EKG, Echo serca, Holter) oraz inne wyniki badań dotychczas wykonanych
 • karty informacyjne z leczenia szpitalnego lub inne posiadane wyniki konsultacji
 • listę zażywanych leków

Zalecane jest:

 • zażycie wszystkich stosowanych leków

Zaleca się:

 • wykonanie zaleconych badań dodatkowych i konsultacji. 
 • stosowanie przepisanych leków.
 • zgłoszenie się na wyznaczone wizyty kontrolne
[ESC] lub