Zwyrodnienie plamki żółtej

Zwyrodnienie plamki żółtej

Zwyrodnienie plamki żółtej (ang. Age-related Macular Degeneration, AMD) jest to przewlekła choroba w wyniku, której dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia centralnej części siatkówki (plamki żółtej).

Występuje u osób po 50. roku życia. W wyniku tej choroby dochodzi do uszkodzenia siatkówki (a szczególnie jej części centralnej – plamki żółtej), co prowadzi do pogorszenia, ubytków, a niejednokrotnie całkowitej utraty widzenia centralnego.

Rozróżnia się postać suchą i wysiękową, która może dotknąć także ludzi młodych.
To jedna z najpowszechniejszych i nieodwracalnych przyczyn poważnej utraty widzenia centralnego, z praktyczną ślepotą włącznie. Szacuje się, że około 19% populacji europejskiej po 65. roku życia straci wzrok z powodu AMD.
Rosnącą globalnie liczbę chorych tłumaczy się przede wszystkim wzrastającą średnią długością życia.

Czynniki ryzyka

  • wiek
  • rasa – choroba występuje najczęściej wśród rasy kaukaskiej
  • płeć – częściej u kobiet
  • występowanie choroby w rodzinie
  • zaćma
  • niebieski kolor tęczówki
  • nadciśnienie tętnicze
  • palenie tytoniu
  • otyłość

Objawy

Do podstawowych objawów choroby należy pojawienie się ciemnych, szarych plam w centrum pola widzenia, a także metamorfopsje, czyli zniekształcone widzenie prostych linii. W przypadku suchego AMD rzadko dochodzi do ciężkiego pogorszenia widzenia. Zdarza się, że proces utraty wzroku postępuje i może przejść w postać wysiękową.

Leczenie

W przypadku suchego AMD nie istnieje skuteczna metoda leczenia. Jedynym leczeniem jest monitorowanie i spowalnianie postępowania choroby. Ważne są zmiany, które pacjent wprowadzi w swoim stylu życia: zmiana diety, zaprzestanie palenia tytoniu, ograniczenie ekspozycji na światło słoneczne. Niezbędne są wizyty kontrolne u specjalisty, a także samodzielne kontrolowanie widzenia za pomocą testu Amslera.
Wysiękową postać AMD można również leczyć terapią spowalniającą (np. z pomocą iniekcji preparatów anty-VEGF do komory ciała szklistego).
W krajach rozwiniętych AMD jest najczęstszą przyczyną nieodwracalnej utraty wzroku u osób powyżej 50 roku życia.

Częstość występowania utraty wzroku wzrasta wraz z wiekiem.

Dowiedz się więcej

Usługi, które mogą Ci pomóc

Konsultacja okulistyczna dorosłych

OCT plamki

Angio-OCT plamki

Dowiedz się więcej

Powiązane problemy

Pogorszenie widzenia

[ESC] lub