Zapalenie błony naczyniowej

Zapalenie błony naczyniowej

Błona naczyniowa to warstwa środkowa gałki ocznej znajdująca się między twardówką a siatkówką. Do jej składowych należą tęczówka, ciało rzęskowe i naczyniówka. Błona naczyniowa odpowiada za odżywienie i zaopatrzenie siatkówki w tlen.

Zapalenie błony naczyniowej to choroba narządu wzroku, która charakteryzuje się wysoką bolesnością i może prowadzić do całkowitej utraty wzroku. To jedna z najczęściej występujących na świecie przyczyn częściowej, a nawet całkowitej utraty wzroku.

W zależności od tego, w której części oka rozwija się stan zapalny, wyróżnia się zapalenie przedniego odcinka błony, jej środkowej części lub tylnego odcinka. Podział może również dotyczyć przebiegu choroby: zapalenie błony naczyniowej może być ostre (powracające; każdy nawrót trwa około 6 tygodni) oraz przewlekłe (może trwać miesiącami, a nawet latami, wymaga długotrwałego przyjmowania leków).

Na zapalenie błony naczyniowej chorują pacjenci w każdym wieku, najczęściej między 20. a 40. rokiem życia.

Przyczyny
Ustalenie przyczyn zapalenia błony naczyniowej nie zawsze jest łatwe. Zapalenia błony mogą być infekcyjne, czyli spowodowane przez wirusy, grzyby lub pasożyty, bądź nieinfekcyjne (przeważająca część wszystkich zapaleń). Do przyczyn mogą należeć również współistniejące schorzenia o podłożu reumatoidalnym (np. reaktywne zapalenie stawów), cukrzyca, choroby bakteryjne (np. kiła, gruźlica) lub łuszczyca.

Objawy
Do wspólnych objawów wszystkich typów zapalenia należą męty i obniżona ostrość wzoru. Zapaleniu przedniego odcinka błony naczyniowej towarzyszy również światłowstręt, łzawienie, zaczerwienie gałki ocznej i ból oka.

Leczenie
Choroba ta wciąż stwarza problemy diagnostyczne z powodu swoich zróżnicowanych przyczyn, które często są trudne do ustalenia. Stosuje się leczenie miejscowe i ogólne. U części pacjentów dochodzi jednak do nawrotów choroby.
Powikłania zapalenia błony naczyniowej mogą być poważne, takie jak obrzęk plamki, odwarstwienie siatkówki, a nawet jaskra bądź zaćma.

Dowiedz się więcej

Usługi które mogą Ci pomóc

Konsultacja okulistyczna dorosłych

OCT plamki

Dowiedz się więcej

Powiązane problemy

Pogorszenie widzenia

Ból oka

Czerwone oko

Nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim objaw towarzyszący wielu chorobom lub dolegliwością okulistycznym.

[ESC] lub