Zakrzep żyły środkowej siatkówki (CRVO)

Zakrzep żyły środkowej siatkówki

Zakrzep lub niedrożność żyły środkowej siatkówki (ang. central retinal vein occlusion, CRVO), to jedno z najczęstszych pierwotnych schorzeń naczyń siatkówki.

Wśród wszystkich naczyniowych chorób siatkówki częstotliwością występowania ustępuje tylko retinopatii cukrzycowej. CRVO może wystąpić w każdym wieku, ale najczęściej dotyczy pacjentów między 60. a 70. rokiem życia.
Choroba ta polega na zamknięciu światła głównej żyły siatkówki lub jej odgałęzienia, co skutkuje pogorszeniem widzenia (w różnym stopniu). Zakrzep w żyle może wiązać się ze zmianami miażdżycowymi w tętnicy środkowej siatkówki. Zakrzepy powodują stwardnienia w tętnicy, co przyczynia się do ucisku na ściany żył siatkówki i powoduje zaburzenia w przepływie krwi.

Czynniki ryzyka:

  • nadciśnienie tętnicze
  • choroba niedokrwienna serca
  • hiperlipidemia
  • cukrzyca
  • urazy gałki ocznej
  • jaskra
  • otyłość
  • palenie tytoniu

Objawy

Typowym objawem jest pogorszenie widzenia. Początkowo może ono przemijać w ciągu dnia, ale ostrość wzroku pogarsza się stopniowo w ciągu kilku dni do kilku tygodni. Do pozostałych objawów należą obecność ciemnych plam w polu widzenia, światłowstręt lub rzadziej metamorfopsje (zaburzenia postrzegania przedmiotów lub osób).

Leczenie

W przypadku zakrzepu żyły środkowej siatkówki ważna jest profilaktyka i wykluczanie stanów ogólnoustrojowych, które mogą powodować wystąpienie schorzenia. Wystąpieniem zakrzepu zagrożone są osoby chorujące na nadciśnienie, dlatego ważne jest, by dbać o dobry stan układu krążenia. Niezbędne są zatem regularne wizyty kontrolne u specjalisty, szczególnie pacjentów powyżej 65. roku życia.

Dowiedz się więcej

Usługi które mogą Ci pomóc

Konsultacja okulistyczna dorosłych

Konsultacja kardiologiczna

Dowiedz się więcej

Powiązane problemy

Cukrzyca – powikłania oczne

Cukrzyca wpływa praktycznie na wszystkie narządy w organizmie, w tym na narząd wzroku.

Pogorszenie widzenia

[ESC] lub