Otwór w plamce

Otwór w plamce

Plamka żółta to część siatkówki, znajdująca się w jej centrum, charakteryzująca się największym zagęszczeniem światłoczułych receptorów tzw. czopków.

Światłoczułe receptory powodują, że  możemy widzieć barwy, a nasz wzrok jest ostry.

Przyczyny.
Otwór w plamce powstaje na skutek kurczenia się ciała szklistego (galaretowatej substancji wypełniającej gałki ocznej), które następuje naturalnie wskutek starzenia. Ciało szkliste przylega ściśle do siatkówki, a podczas kurczenia zaczyna ją naciągać, co powoduje powstanie ubytku w jej części centralnej, czyli właśnie otworu w plamce.

Objawy.
Pierwszym objawem jest najczęściej zniekształcenie obrazu lub przymglenie w centralnym polu widzenia. Po pewnym czasie pojawiają się trudności z czytaniem; następuje obniżenie ostrości wzroku. W zaawansowanych zmianach pojawiają się ubytki, w centralnym polu widzenia.

Leczenie.
Otwór w plamce nie jest chorobą, która wymaga bardzo pilnej konsultacji okulistycznej. W zależności od stadium choroby leczenie może być zachowawcze (obserwacja zmiany) lub operacyjne. Połowa otworów zamyka się samoistnie. Nie należy jednak odkładać wizyty u lekarza; jeżeli bowiem stan oka wymaga leczenia operacyjnego (witrektomia) to najlepsze wyniki występują u pacjentów zoperowanych do pół roku od powstania zmiany.

Dowiedz się więcej

Usługi które mogą Ci pomóc

Konsultacja okulistyczna dorosłych

OCT plamki

Dowiedz się więcej

Powiązane problemy

Pogorszenie widzenia

[ESC] lub