Błyski

Błyski

Błyski (fotopsja) – objaw polegający na postrzeganiu błysków, bez udziału zewnętrznych bodźców świetlnych. Pacjenci zazwyczaj porównują ten obraz do zygzaków, błyskawic burzowych albo wskazują na pojawianie się bezkształtnego rozbłyskiwania światła. Mogą one występować w jednym lub obu oczach. Widoczne są wyraźniej w przyciemnionych miejscach. Błyski wynikają z nieprawidłowego pobudzenia siatkówki oka, nerwu wzrokowego albo z nieprawidłowości w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.

Najczęstszą okulistyczną przyczyną tego stanu jest odklejanie ciała szklistego w oku (oddzielenie ciała szklistego od siatkówki), które pociąga wrażliwą siatkówkę, co powoduje powstawanie rozbłysków. Leczenie w tym przypadku polega na obserwacji. Jednak w przypadkach poważniejszych niezbędne jest zastosowanie leczenia laserem lub nawet wykonanie zabiegu operacyjnego. Podczas odklejania się ciała szklistego może dojść bowiem do naderwania lub nawet rozerwania siatkówki oka.
Objawy takie mogą także występować przy migrenowym bólu głowy, z aurą wzrokową lub przy aurze wzrokowej bez bólu głowy. Zazwyczaj  mają one wówczas kształt zygzaków. Eliminowanie tych rozbłysków polega na leczeniu choroby, która je wywołuje.

Cześć błysków w oku jest zjawiskiem typowo fizjologicznym, a ich źródło znajduje się w układzie nerwowym pacjenta.

Powtarzające się błyski w oczach wymagają niezwłocznej diagnozy okulistycznej, w szczególności badania dna oka z poszerzeniem źrenicy, w celu ustalenia czy nie mamy do czynienia z poważną chorobą wzroku.

Dowiedz się więcej

Usługi które mogą Ci pomóc

Konsultacja okulistyczna dorosłych

OCT plamki

Konsultacja neurologiczna

Dowiedz się więcej

Powiązane problemy

Odwarstwienie siatkówki

Odwarstwienie siatkówki to oddzielenie błony naczyniowej oka od warstwy nabłonka barwnikowego.

Tylne odłączenie ciała szklistego

Tylne odłączenie ciała szklistego to proces, podczas którego ciało szkliste oddziela się od siatkówki.

Pogorszenie widzenia

Męty ciała szklistego

Męty to zagęszczenia ciała szklistego.

[ESC] lub